BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND TP. HỒ CHÍ MINH KHÓA X

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

  • Theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử quốc gia, TP. Hồ Chí Minh có 50 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 10 đơn vị bầu cử để bầu 30 đại biểu.
  • Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP. Hồ Chí Minh theo đơn vị bầu cử xem tại: https://thanhuytphcm.vn/tin-chuyen-de/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-1488538572

BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 – 2026


@Nguồn: https://thanhuytphcm.vn/

BÌNH LUẬN

Vui lòng bình luận ở đây
Vui lòng ghi tên của bạn ở đây