Biểu mẫu Báo cáo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Biểu mẫu Hồ sơ Báo cáo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố ban hành.

I. Hồ sơ nghiệm thu
1. Công văn đề nghị nghiệm thu (Cong van de nghi nghiem thu)
2. Báo cáo thống kê (Bao cao thong ke)
3. Báo cáo tự đánh giá (Bao cao ket qua tu danh gia)
4. Báo cáo tổng hợp (Bao cao tong hop)
5. Báo cáo tóm tắt (Bao cao tom tat)

II. Báo cáo tài sản 
1. Phương án nhận giao quyền để nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ, ứng dụng hoặc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước đã chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng tư vấn nghiệm thu (Phuong an giao quyen)
2. Báo cáo tài sản (Bao cao tai san)
3. Biên bản kiểm kê tài sản có chữ ký xác nhận của Chủ nhiệm nhiệm vụ, đại diện Tổ chức chủ trì (Bien ban kiem ke tai san)

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng bình luận ở đây
Vui lòng ghi tên của bạn ở đây