Biểu mẫu Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Biểu mẫu Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố ban hành, bao gồm các biểu mẫu:

i. Bìa hồ sơ (Mau bia TMNV)

1. Thuyết minh nhiệm vụ
1.1. Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ (Mau A1_TMNVKHCN_De tai KHCN)
1.2. Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn (Mau A2-TMNVKHXHNV_De tai KHXHNV)
1.3. Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (Mau A3-TMDASXTN_Du an)
1.4. Thuyết minh đề án khoa học (Mau A4- TMDAKH_De an)
2. Dự toán kinh phí (02 – Du toan mau)
3. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mau A5_LLTC_Ly lich to chuc)
4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mau A6_LLKH_Ly lich CNDT_CTV)
5. Công văn đặt hàng/ cam kết ứng dụng/ cam kết cùng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có) (Mau giay xac nhan phoi hop)

ii. Giấy xác nhận chỉnh sửa (Giay xac nhan chinh sua) – bổ sung khi nộp lại thuyết minh chỉnh sửa sau khi được Hội đồng tư vấn xét duyệt đánh giá “Đạt”.

iii. Phiếu thông tin nhiệm vụ (Phieu thong tin) – bổ sung sau khi ký Hợp đồng.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng bình luận ở đây
Vui lòng ghi tên của bạn ở đây