Tác động môi trường của việc nuôi hàu bằng vỏ xe

Đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của việc nuôi hàu (Crassostrea spp.) bằng vỏ xe trên địa bàn huyện Cần...

Phát hiện loại kháng thể đầu tiên có khả năng vô hiệu hóa virus...

Các nhà khoa học cho biết đã tìm thấy loại kháng thể đầu tiên có khả năng tấn công vào đoạn protein giúp virus...

Xây dựng quy trình phát hiện đột biến gen từ mẫu sinh thiết lỏng...

Đề tài do tác giả Nguyễn Hoài Nghĩa và cộng sự (Đại học Y dược TP.HCM) thực hiện nhằm xây dựng quy trình phát...

Nghiên cứu chế tạo vật liệu composite LiFePO4/carbon Ketjen black EC-600 JD làm điện...

Đề tài do tác giả Trần Thị Mỹ Anh và cộng sự (trường Đại học Bách Khoa TP.HCM) thực hiện nhằm chế tạo vật...

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh tuyển...

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức vị trí như sau: 1. Vị trí và số lượng tuyển dụng -...

Công văn về việc đề nghị thực hiện đúng kế hoạch lựa chọn nhà...

Ngày 23 tháng 3 năm 2020, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 61/QPTKHCN-HCTH về việc đề nghị thực...

Chi bộ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tổ chức thành công...

Ngày 10 tháng 3 năm 2020, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Chi bộ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ...

Nghiên cứu qui trình phân lập, nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc tủy...

Trong đề tài này, các tác giả Trần Công Toại, Phan Kim Ngọc và cộng sự (trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)...

Tổng hợp vật liệu Fe3O4/graphene aerogel ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất...

Đề tài do tác giả Nguyễn Hữu Niếu và cộng sự (trường Đại học Bách Khoa TP.HCM) thực hiện nhằm nghiên cứu tổng hợp...

Cảnh báo xâm nhập mặn bằng hệ thống quan trắc tự động

Không cần lấy mẫu nước thủ công mỗi giờ trong ngày, hệ thống quan trắc và cảnh báo xâm nhập mặn do Viện Công...