Sản xuất cá cảnh tự nhiên từ nguồn bản địa quý hiếm

Bộ sưu tập cá tỳ bà bướm 3 loài (1.500 con) cùng quy trình kỹ thuật thuần dưỡng được chuyển giao thành công góp...

Sở KHCN TP.HCM xây dựng quy trình ghi nhận, xác lập, quản lý và...

Tài sản trí tuệ là tài sản vô hình, có tính sáng tạo, xác định được, kiểm soát được và có khả năng mang...

Kích thích cua lột xác đồng loạt với hợp chất quý từ cây thông...

Chế phẩm chiết xuất từ cây thông đỏ có khả năng kích thích cua, ghẹ lột xác đồng loạt, giúp rút ngắn thời gian...

Thức ăn vi tảo giúp tăng chất lượng giống thủy sản

Tảo cô đặc từ công nghệ nuôi thâm canh và thu sinh khối vi tảo Thalassiosira sp. có chất lượng và giá trị dinh...

Khảo sát đột biến gen BRCA1/BRCA2 trong ung thư buồng trứng bằng kỹ thuật...

Là nội dung của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố "Khảo sát đột biến gen BRCA1/BRCA2 kiểu dòng tế bào...

Đánh giá tác động xã hội của các đối tượng nộp phí bảo vệ...

Là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Thành phố do Trường Đại học Sài Gòn chủ trì thực hiện, PGS.TS....

Tác động môi trường của việc nuôi hàu bằng vỏ xe

Đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của việc nuôi hàu (Crassostrea spp.) bằng vỏ xe trên địa bàn huyện Cần...

Xây dựng quy trình phát hiện đột biến gen từ mẫu sinh thiết lỏng...

Đề tài do tác giả Nguyễn Hoài Nghĩa và cộng sự (Đại học Y dược TP.HCM) thực hiện nhằm xây dựng quy trình phát...

Nghiên cứu chế tạo vật liệu composite LiFePO4/carbon Ketjen black EC-600 JD làm điện...

Đề tài do tác giả Trần Thị Mỹ Anh và cộng sự (trường Đại học Bách Khoa TP.HCM) thực hiện nhằm chế tạo vật...

Chi bộ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tổ chức thành công...

Ngày 10 tháng 3 năm 2020, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Chi bộ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ...