Trang chủ Văn bản Văn bản của Thủ tướng, cấp Bộ

Văn bản của Thủ tướng, cấp Bộ

Thông tư số 45/2018/TT-BTC về Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu...

Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BTC về Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn,...

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN về Hướng dẫn định mức xây dựng, phân...

Ngày 22 tháng 4 năm 2015, liên Bộ Tài Chính và Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch số...

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC về Quy định khoán chi thực hiện nhiệm...

Ngày 30 tháng 12 năm 2015, liên Bộ Khoa học và Công nghệ  và Bộ Tài Chính ban hành Thông tư liên tịch số...

Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT về việc Hướng dẫn xác định chi phí phát triển...

Ngày 24 tháng 8 năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT về việc Hướng dẫn xác định chi...

Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN về Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu...

Ngày 11 tháng 6 năm 2014, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN về Quy định về việc thu...

Nghị định số 70/2018/NĐ-CP về Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản...

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2018/NĐ-CP về Quy định việc quản lý, sử dụng...

Thông tư số 63/2018/TT-BTC về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số...

Ngày 30 tháng 7 năm 2018, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 63/2018/TT-BTC về Hướng dẫn một số điều của Nghị định...