Công văn số 1506/SKHCN-KHTC về việc Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ngày 04 tháng 7 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 1506/SKHCN-KHTC về việc Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Chi tiết xem tại: 1506 SKHCN

BÌNH LUẬN

Vui lòng bình luận ở đây
Vui lòng ghi tên của bạn ở đây