Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT về việc Hướng dẫn xác định chi phí phát triển nâng cấp phần mềm nội bộ

Ngày 24 tháng 8 năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT về việc Hướng dẫn xác định chi phí phát triển nâng cấp phần mềm nội bộ.

Chi tiết xem tại: 2589_BTTTT-UDCNTT

BÌNH LUẬN

Vui lòng bình luận ở đây
Vui lòng ghi tên của bạn ở đây