Công văn số 324/SKHCN-KHTC về việc triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua mạng đối với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ngày 01 tháng 03 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 324/SKHCN-KHTC về việc triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua mạng đối với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Chi tiết xem tại: CV 324 SKHCN

BÌNH LUẬN

Vui lòng bình luận ở đây
Vui lòng ghi tên của bạn ở đây