Hướng dẫn lập hồ sơ quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 215/QPTKHCN-HCTH về việc hướng dẫn lập hồ sơ quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Chi tiết xem tại: CV 215.2020

Biểu mẫu: Bieu mau quyet toan

BÌNH LUẬN

Vui lòng bình luận ở đây
Vui lòng ghi tên của bạn ở đây