BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND TP. HỒ CHÍ MINH...

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 Theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử quốc...

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh tuyển...

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức vị trí như sau: Vị trí và số lượng tuyển...

Thông tư số 45/2018/TT-BTC về Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu...

Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BTC về Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn,...

Thông tư số 63/2018/TT-BTC về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số...

Ngày 30 tháng 7 năm 2018, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 63/2018/TT-BTC về Hướng dẫn một số điều của Nghị định...

Nghị định số 70/2018/NĐ-CP về Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản...

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2018/NĐ-CP về Quy định việc quản lý, sử dụng...

Biểu mẫu Hồ sơ sau nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Biểu mẫu Hồ sơ sau nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố ban...

Hướng dẫn lập hồ sơ quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa...

Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 215/QPTKHCN-HCTH về việc hướng dẫn...

Biểu mẫu Báo cáo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Biểu mẫu Hồ sơ Báo cáo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố ban hành. I....

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh tuyển...

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức vị trí như sau: 1. Vị trí và số lượng tuyển dụng – Vị...

Biểu mẫu Báo cáo Giám định nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Biểu mẫu Báo cáo Giám định nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố ban hành. Biểu...