Biểu mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công...

Biểu mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố ban...

Sản xuất cá cảnh tự nhiên từ nguồn bản địa quý hiếm

Bộ sưu tập cá tỳ bà bướm 3 loài (1.500 con) cùng quy trình kỹ thuật thuần dưỡng được chuyển giao thành công góp...

Quyết định số 1104/QĐ-SKHCN về việc ban hành Quy định việc ký kết và...

Ngỳ 19 tháng 10 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1104/QĐ-SKHCN về việc ban hành Quy định việc...

Sở KHCN TP.HCM xây dựng quy trình ghi nhận, xác lập, quản lý và...

Tài sản trí tuệ là tài sản vô hình, có tính sáng tạo, xác định được, kiểm soát được và có khả năng mang...

Kích thích cua lột xác đồng loạt với hợp chất quý từ cây thông...

Chế phẩm chiết xuất từ cây thông đỏ có khả năng kích thích cua, ghẹ lột xác đồng loạt, giúp rút ngắn thời gian...

Thức ăn vi tảo giúp tăng chất lượng giống thủy sản

Tảo cô đặc từ công nghệ nuôi thâm canh và thu sinh khối vi tảo Thalassiosira sp. có chất lượng và giá trị dinh...

Khảo sát đột biến gen BRCA1/BRCA2 trong ung thư buồng trứng bằng kỹ thuật...

Là nội dung của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố "Khảo sát đột biến gen BRCA1/BRCA2 kiểu dòng tế bào...

Đánh giá tác động xã hội của các đối tượng nộp phí bảo vệ...

Là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Thành phố do Trường Đại học Sài Gòn chủ trì thực hiện, PGS.TS....

Công văn số 324/SKHCN-KHTC về việc triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ...

Ngày 01 tháng 03 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 324/SKHCN-KHTC về...

Tác động môi trường của việc nuôi hàu bằng vỏ xe

Đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của việc nuôi hàu (Crassostrea spp.) bằng vỏ xe trên địa bàn huyện Cần...