Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng năm 2020

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức vị trí như sau:

1. Vị trí và số lượng tuyển dụng

Vị trí: Quản lý nguồn vốn

Số lượng: 01

2. Yêu cầu về trình độ

Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán trở lên.

Ngoại ngữ: trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ B trở lên.

Tin học: ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Hồ sơ dự tuyển

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Phụ lục của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 (mẫu đính kèm);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (mẫu đính kèm);

– Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân/ căn cước công dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

Thời gian nhận hồ sơ: Ngày 06 tháng 4 đến ngày 06 tháng 5 năm 2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính Tổng hợp, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.

Mẫu hồ sơ đính kèm: MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

BÌNH LUẬN

Vui lòng bình luận ở đây
Vui lòng ghi tên của bạn ở đây