Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức vị trí như sau:

  1. Vị trí và số lượng tuyển dụng

– Vị trí: Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

– Số lượng: 03 vị trí.

  1. Yêu cầu về trình độ

– Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo:

+ Các chuyên ngành kỹ thuật: 02 vị trí;

+ Khoa học quản lý, luật hành chính: 01 vị trí.

– Ngoại ngữ: Trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ B trở lên.

– Tin học: ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

  1. Hồ sơ dự tuyển: Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Phụ lục của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 (Mẫu số 01-DON DKY– 01 bản.
  2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

– Thời gian nhận hồ sơ: Ngày 07 tháng 5 đến ngày 07 tháng 6 năm 2021 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính Tổng hợp, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM. Điện thoại: (028). 3932.0462.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng bình luận ở đây
Vui lòng ghi tên của bạn ở đây