Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng năm 2019

Quỹ Phát triển Khoa hoc và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức vào các vị trí như sau:

1. Kế toán: 01 chỉ tiêu

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán.

2. Yêu cầu chung cho vị trí tuyển dụng:

– Ngoại ngữ: trình độ B trở lên hoặc tương đương.

– Tin học: Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Ngày 29 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2019 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính Tổng hợp, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.

File đính kèm: MẪU_PHIẾU_ĐĂNG_KÝ_DỰ_TUYỂN_VIÊN_CHỨC

BÌNH LUẬN

Vui lòng bình luận ở đây
Vui lòng ghi tên của bạn ở đây