Quyết định số 1104/QĐ-SKHCN về việc ban hành Quy định việc ký kết và thực hiện Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ đầu tư từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của thành phố Hồ Chí Minh

Ngỳ 19 tháng 10 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1104/QĐ-SKHCN về việc ban hành Quy định việc ký kết và thực hiện Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ đầu tư từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết xem tại: 1104 SKHCN

BÌNH LUẬN

Vui lòng bình luận ở đây
Vui lòng ghi tên của bạn ở đây