Các nội dung được tổ chức, đơn vị triển khai phù hợp với tiêu chí của Chương trình sẽ được hỗ trợ đến 200 triệu đồng.

Cuối năm 2020, TP.HCM xếp thứ 19/100 hệ sinh thái khởi nghiệp mới nổi ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (xếp hạng do Startup Genome 2020 thực hiện). Đó là thành quả đạt được từ những chính sách hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Thành phố, từ việc không ngừng phát triển mạng lưới các đơn vị hỗ trợ, hình thành và vận hành các vườn ươm công nghệ, vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, câu lạc bộ khởi nghiệp…, tạo được niềm tin, thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu hỗ trợ cộng đồng tổ chức những sự kiện kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cùng hệ sinh thái khởi nghiệp xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM triển khai Chương trình Hỗ trợ tổ chức các sự kiện kết nối, truyền thông hỗ trợ hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (CONNECT). CONNECT là một trong tám Chương trình được Sở Khoa học và Công nghệ triển khai xuyên suốt trong năm 2021 nhằm chào mừng 45 năm thành lập Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.

Theo đó, khi triển khai những nội dung như dịch vụ thuê ngoài, thù lao chuyên gia (báo cáo viên, cố vấn, ban giám khảo…) thì nhóm đối tượng là Trường, Viện, Cơ sở ươm tạo, Hiệp hội, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Đơn vị sự nghiệp và các Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ được hỗ trợ tối đa lên đến 30% tổng kinh phí thực hiện (nhưng không vượt quá 200 triệu đồng).

knoi

Sở KH&CN và Sở Du lịch hợp tác thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đó là một số nội dung thường được các tổ chức, đơn vị triển khai thông qua loạt hoạt động về hội thảo, hợp tác, kết nối thị trường, truyền thông, quảng bá sản phẩm, liên kết và chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm ý tưởng, cơ hội hợp tác, tiếp cận quỹ đầu tư mạo hiểm…

Tổ chức, đơn vị đăng ký thực hiện có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án có thể gửi hồ sơ (gồm Thuyết minh dự án và Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp) đến email doimoisangtao.skhcn@gmail.com. Hồ sơ được tiếp nhận liên tục trong năm. Mẫu hồ sơ có thể tải tại liên kết: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/cs-ho-tro/to-chuc-cac-su-kien-ho-tro-hoat-dong-cu-he-sinh-thai-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-connect/.

Tổ chức, đơn vị muốn tìm hiểu thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Hoàng Kim (CESTI)

BÌNH LUẬN

Vui lòng bình luận ở đây
Vui lòng ghi tên của bạn ở đây