Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nhuận bút bài viết nghiên cứu

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ TP.HCM thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đến các nhà thầu tham dự gói thầu nêu trên như sau:

  1. Các nhà thầu tham dự:

– Công ty TNHH DHA Book&Media;

– Công ty TNHH Truyền thông Khoảnh Khắc;

– Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Truyền thông TYM

  1. Nhà thầu không trúng thầu:

– Nhà thầu: Công ty TNHH Truyền thông Khoảnh Khắc;

Lý do: Giá cao

– Nhà thầu:  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Truyền thông TYM

Lý do: Giá cao

  1. Nhà thầu trúng thầu:

– Tên nhà thầu: Công ty TNHH DHA Book&Media;

– Giá trúng thầu: 196.680.000 đồng

– Loại hợp đồng: Trọn gói

– Hình thức: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

– Thời gian thực hiện hợp đồng: năm 2021.

Đề nghị nhà thầu Công ty TNHH DHA Book&Media; liên hệ với Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ TP.HCM trong thời gian từ ngày 28 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 10 năm 2021 để ký kết hợp đồng.

Nếu quá thời gian nêu trên, nhà thầu không đến để ký hợp đồng thì coi như nhà thầu đã từ chối thực hiện hợp đồng./.

BÌNH LUẬN

Vui lòng bình luận ở đây
Vui lòng ghi tên của bạn ở đây