THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ có nhu cầu tuyển dụng viên chức vào các vị trí như sau:

STT VTVL cần tuyển dụng Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu về trình độ
1 Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 03 – Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo: Ngành kỹ thuật, Khoa học quản lý, Luật hành chính

– Ngoại ngữ: Trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ B trở lên.

– Tin học: ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Hồ sơ dự tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Phụ lục của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020;

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Ngày 15 tháng 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2021 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính Tổng hợp, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

– Thông tin tuyển dụng và các mẫu hồ sơ được đăng tải chi tiết trên website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn; http://hcmfosted.vn/

BÌNH LUẬN

Vui lòng bình luận ở đây
Vui lòng ghi tên của bạn ở đây