Liên hệ

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028). 3932.0462

Email: quykhcn.skhcn@tphcm.gov.vn