Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24 tháng 11 năm 2016, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết xem tại: QD 48.2016

BÌNH LUẬN

Vui lòng bình luận ở đây
Vui lòng ghi tên của bạn ở đây