Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC về Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày 30 tháng 12 năm 2015, liên Bộ Khoa học và Công nghệ  và Bộ Tài Chính ban hành Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC về Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Chi tiết xem tại: 27_2015_TTLT-BKHCN-BTC

BÌNH LUẬN

Vui lòng bình luận ở đây
Vui lòng ghi tên của bạn ở đây